Pustolovski park BETNAVA

Pravila uporabe

PUSTOLOVSKI PARK BETNAVA – Pravila uporabe 

1.Pred uporabo Pustolovskega parka Betnava se mora vsak udeleženec seznaniti s temi pravili. S podpisom potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja. Udeležence do 15 let starosti mora s temi pravili seznaniti polnoletna odgovorna oseba in to s svojim podpisom potrditi (potrebna je navedba imena in priimka odgovorne osebe in udeležencev ter kontaktni podatki). Udeleženec s podpisom potrjuje, da sodeluje v aktivnostih Pustolovskega parka Betnava na lastno odgovornost.

2. Uporaba Pustolovskega parka Betnava je povezana s tveganji in se izvaja na lastno odgovornost udeležencev. Za odgovornost pogodbenega upravljavca glej točko 7.

3. Pustolovski park Betnava je primeren za udeležence vseh starosti, ki nimajo psihofizičnih težav z višino in bi uporaba Pustolovskega parka Betnava zanje ali za druge predstavljala zdravstveno ali kakršno koli drugo nevarnost ali tveganje. Otroci pod 15. letom starosti lahko uporabljajo pustolovski park le v spremstvu odgovorne osebe. Glede uporabe posameznih prog/poligonov, ki so različnih težavnostnih stopenj, veljajo dodatne zahteve:

OZNAKA PROGE

ZAHTEVANA
VIŠINA

STAROSTNE ZAHTEVE

TEŽAVNOST

1-10

otroški poligon

ni omejitve

priporočeno min. 3 leta

1

 zelena

110 cm

-

3

 rumena

110 cm

-

4

 modra

120 cm

-

5

 rdeča

140 cm

-

6

 oranžna

150 cm

-

9

 črna

160 cm

min. 16 let

8

4. Drobnih predmetov, kot so npr. nakit, mobilni telefoni, kamere, ipd., pri uporabi Pustolovskega parka Betnava ni dovoljeno imeti pri sebi, saj lahko predstavljajo nevarnost za udeleženca samega in druge osebe.

5. Vsak udeleženec se mora udeležiti pojasnil varnostnih navodil, ki so sestavljene iz teoretičnega in praktičnega dela. Vsa navodila trenerja/inštruktorja oz. organizatorja so zavezujoča in se jih je obvezno potrebno držati. Pri kršitvi se lahko od udeleženca zahteva, da zapusti Pustolovski park Betnava. Pri kršitvah varnostnih navodil inštruktorja oz. organizatorja, upravljalec ne prevzame nobenih s tem povezanih odškodninskih zahtevkov.

6. Varnostno opremo, ki jo prejmejo udeleženci je sestavljena iz varovalnega pasu in čelade, in se med uporabo v Pustolovskem parku Betnava ne sme odložiti ali prenesti drugim osebam. Opremo je treba uporabljati v skladu z navodili inštruktorja oz. organizatorja in jo je treba po uporabi vrniti. Dvig opreme potrdimo s podpisom.

Vponki morata biti vedno pripeti na jeklenico. Pri preklopu iz ene vaje (prepreke) na drugo, mora biti ena od obeh vponk vedno povezana z jeklenico. Nikoli ne smeta biti obe vponki istočasno odpeti. V primeru neupoštevanja tega pravila, udeleženca opozorimo, pri naslednjem opozorilu pa mora vrniti opremo in končati aktivnosti na progah.

7. Upravljalec Pustolovskega parka Betnava odgovarja v okviru zakonskih določil za osebno škodo. Za materialno in premoženjsko škodo odgovarja samo pod predpostavko hude malomarnosti organizatorja ali oseb, ki jim je zaupano vodenje.

8. Vsako vajo lahko izvaja maksimalno ena oseba. Na podestih se lahko zadržujeta istočasno največ dve osebi. Otroci do telesne višine 110 cm lahko uporabljajo samo otroški poligon, ostali pa v skladu s točko 3.

9. Poslovodstvo si pridržuje pravico, da od oseb, ki ne spoštujejo teh pravil uporabe, zahteva, da zapustijo Pustolovski park Betnava. Poslovodstvo si pridržuje pravico dejavnosti iz varnostno tehničnih razlogov (ogenj, vihar, nevihta, nizke temperature, itd.) ustaviti. V tem primeru povračilo vstopnine ni mogoče. Povračilo vstopnine prav tako ni mogoče, če udeleženec prostovoljno zapusti Pustolovski park Betnava.

10. S podpisom dovoljujem uporabo osebnih podatkov navedenih na teh pravilih za potrebe poslovanja Pustolovskega parka Betnava. Z vpisom naslova potrjujem obveščanje na spletni naslov:

 

E-naslov:___________________________ Datum:________________       Podpis:_______________________ OBRNI

 

 

PUSTOLOVSKI PARK BETNAVA

Udeleženec / odgovorna oseba skupine        Drugi udeleženci

___________________________                 ________________________________________

Ime, priimek                                                  Ime, priimek

_____________________________             ________________________________________

Naslov                                                           Ime, priimek

_____________________________             ________________________________________

Kraj                                                                Ime, priimek

_____________________________             ________________________________________

Telefonska številka                                        Ime, priimek

                                                                       ________________________________________

                                                                      Ime, priimek

                                                                       ________________________________________

                                                                       Ime, priimek

                                                                       ________________________________________

                                                                       Ime, priimek

Izposoja opreme:

Štev.

Kom skupaj

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Izdal opremo:                                                         Prevzel udeleženec:

Prevzel vrnjeno opremo:

                                                                                          

                                                                                                        

PUSTOLOVSKI PARK BETNAVA